parallel

Oracle expert team

Naša misija

Omoguciti našim klijentima da znacajno unaprede svoje poslovanje kroz implementaciju informaticke tehnologije i rešenja svetskog lidera u poslovnoj informatici, kompanije Oracle.


Zašto Oracle?

Pored toga što vec cetvrt veka dominira na podrucju relacionih baza podataka, Oracle danas ima najkompletniju i najbolje integrisanu paletu softvera i hardvera. Sa više hiljada vrhunskih proizvoda, Oracle se namece kao idealna osnova za IT strategiju svake vece organizacije. Paradoksalno, upravo to izobilje može postati prepreka postizanju optimalnih IT rešenja jer retko koja organizacija sama ima resurse koji bi mogli da kontinualno prate tako brz razvoj i ekspanziju ponude. Izbor i strucna primena odgovarajucih proizvoda je od presudne važnosti za postizanje ciljeva organizacije jer novo informaticko doba postavlja pred svaku organizaciju zahteve koje mogu zadovoljiti samo vrhunski proizvodi, dobro integrisani i sa besprekornom podrškom.


Zašto Parallel?

Parallel je vec dvadeset godina potpuno fokusiran na podršku rastuce palete Oracle proizvoda, pocevši od Database Servera i razvojnih alata, preko Business Intelligence i Data Warehouse alata, Fusion Middleware infrastrukture do E-Business Suite i Fusion aplikacija, te Enterprise Content Management rešenja. Našim korisnicima pomažemo u svim aspektima korišcenja Oracle proizvoda, od koncipiranja informacione arhitekture, ekonomicnog izbora odgovarajucih proizvoda, njihove nabavke i instalacije, projektovanja i primene rešenja, obuke, tehnicke podrške, administracije, kao i svih vidova consultinga, bilo tehnickog ili poslovno-funkcionalnog.

Svaki od dvadeset clanova našeg ekspertskog tima poseduje zvanicne Oracle sertifikacije za jednu ili više Oracle specijalnosti, a uz to je i zvanican Oracle predavac za jedan ili više Oracle University kurseva. Tim poseduje izbalansiran spoj mladosti i iskustva - od strucnjaka sa evropskim renomeom koji sa Oracle proizvodima rade od 1986. godine, do probranih mladih mastera koji su tek rodeni te godine.


Pametna rešenja

Informatika je skupa aktivnost, narocito ako se obavlja na konvencionalan nacin, onako "kako to svi rade". U radu sa našim korisnicima, mi uvek tragamo za inventivnim nacinima da se njihove potrebe kvalitetno zadovolje na najracionalniji moguci nacin. Tipicne uštede koje postižemo su izmedu 50% i 90% za nabavke softverskih licenci, hardvera, komunikacionih troškova, troškova održavanje i administracije. To postižemo pažljivom analizom potreba korisnika, odlicnim poznavanjem uzajamnog delovanja svih komponenti sistema i razvojem jeftinih zamena za nepotrebno skupe komponente.

Primer za to je na Parallel Storage - uredaj koji kombinuje 18TB iSCSI storage pod Oracle Automatic Storage Management i Clusterware sistemom sa rezervnim Oracle Database Serverom, po ceni koje je 10 do 20 puta niža od cene tipicnog storage servera, a sa performansama i pouzdanošcu koja u potpunosti zadovoljava potrebe arhiviranja skeniranog i multimedijalnog sadržaja, a uz to i eliminiše potrebu za backup jedinicom i rezervnim database serverom (za male i srednje database servere).

Oracle

Preko Parallela možete kupiti licence, tehnicku podršku i kurseve za sav Oracle softver. Na raspolaganju vam je pomoc naših eksperata oko izbora i optimalnog licenciranja Oracle proizvoda, kao i konfigurisanje neophodnog hardvera.

Parallel Storage

iSCSI ili NFS, 18TB SATA, 2x1Gbit LAN, Oracle ASM & Clusterware, rezervni server za vaš Oracle softver (Database, Fusion Middleware)

ERP Pulls

Aplikativni sistem Pulls automatizuje sve funkcije poslovnog sistema i ima sledeće karakteristike:

Oracle Database

Oracle Database se licencira u edicijama Enterprise, Standard, Standard One i besplatnoj Express. Za sve edicije, osim Enterprise, ogranicen je najjaci hardver na kome mogu biti instalirane. Licence se daju za odredeni broj fizickih lica ili uredaja koji imaju pravo pristupa bazi (Named User), ili po CPU jezgru (Processor), a u oba tipa licenci su definisani minimumi u zavisnosti od edicije. Uz Enterprise Edition, moguce je licencirati sledece opcije:


Oracle Database se može automatski konfigurisati za OLTP, OLAP ili univerzalnu namenu. Svaka edicija ima punu podršku za rad i sa specijalnim tipovima podataka i objektima (XML, Text, Multimedia, RDF, ...). Uz svaku ediciju se besplatno dobija:


Za specijalne namene, na raspolaganju su:

Oracle Fusion Middleware

Application Grid

Kompletan srednji sloj za izvršavanje web aplikacija, sastavljen od najboljih proizvoda na tržištu:


Oracle Business Intelligence Tools & Technology

Komplet alata i tehnologije za upite i analizu, izveštavanje, dashboard i scorecard prikaze, sastavljen od najboljih proizvoda na tržištu:


Oracle Business Process Management

Komplet alata i tehnologije za modeliranje poslovnih procesa, BPEL i SOA razvoj, sistemsku integraciju, monitoring poslovnih aktivnosti i interakciju ucesnika procesa:


Oracle Beehive

Komunikaciono i kolaboraciono rešenje koje kombinuje e-mail, instantno slanje poruka, konferencijske razgovore i druge pogodnosti za rad u timu. Oracle Beehive je zasnovan na SOA (service-oriented) arhitekturi i podržava razne klijent aplikacije kao to je Microsoft Outlook, a može da koegzistira i na legacy serverima poput Microsoft Exchange. Dizajniran tako da pruži najviši nivo upravljanja i bezbednosti, korisnici ce uz Beehive doci do smanjenja troškova u razvoju i administraciji.


Universal Content Management

UCM cini grupa procesa i tehnologija koje podržavaju prikupljanje, upravljanje i publikaciju informacija u bilo kom obliku i formi, ali pre svega u digitalnom sadržaju. Rešenja koja su ukljucena u Oracle Universal Content Management su:


WebCenter Content Management

Pomocu Oracle WebCenter-a korisnici mogu da bilo kad i sa bilo koje lokacije pristupe željenim informacija i aplikacijama. Delovi WebCenter Content Management su:


Data Integration

Data Integration kombinuje sve elemente za integraciju podataka (real-time prenos, transformacija, sinhronizacija i upravljanje) kako bi se iz razlicitih izvora došlo do unificiranog i preglednog izgleda. Funkcionalne grupe koje spadaju pod Data Integration su:


Java Techologies & Development Tools


SOA & BPM


Identity Management

Identity Management 11g predstavlja najbolje rešenje za upravljanje identitetima u organizaciji. Ova kategorija se deli na tri osnovne funkcionalne oblasti:


Oracle Communications Service Delivery

Skup komponenti koje pružaju usluge isporuke (poput kreiranja ili kontrole sesije i protokola) arhitekture za odredeni tip servisa. Oracle Communications Service Delivery se sastoji od:

Oracle Applications

Oracle Fusion Applications

U Oracle Fusion Applications spada 7 grupa aplikacija, i to:


Oracle E-Business Suite

EBS sacinjava kolekcija ERP (Enterprise Resource Planning), CRM (Customer Relationship Management) i SCM (Supply-Chain Management) aplikacija koje su razvijene ili u vlasništvu Oracle-a. E-Business Suite sadrži veliki broj funkcionalnih grupa, gde su najvažnije:


Siebel

CRM rešenje korisno za preduzeca koje žele da organizuju i maksimalno unaprede strukturu svojih podataka. Siebel CRM pruža kombinaciju transakcionih, angažmanskih i analitickih karakteristika kako bi se lako upravljalo svim operacijama sa kojim se suocavaju korisnici.


Hyperion Financial Performance Management

Performance Management predstavlja sklop procesa za analitiku i upravljanje koji omogucuju menadžment timu neke kompanije da postigu zadate ciljeve u predvidenom roku. Neke od Oracle Hyperion Performance Management aplikacija su:


Primavera Enterprise Project Portfolio Management

Primavera predstavlja skup softvera koji se koristi za projektno upravljanje. Tu spadaju:

Oracle Security

Oracle Database Vault

Uvodenjem Database Vault-a administratori više ne mogu da citaju podatke u bazi. Tada postoje samo odredeni korisnici koji imaju pravo citanja podataka (npr. samo direktor može citati odredene podatke). Takode uvodi se i razdvajanje dužnosti i na taj nacin ogranicavaju prava administratora. Moguce je postaviti i kompleksnu kontrolu pristupa po osnovu IP adrese, vremena pristupa...


Oracle Advanced Security

Osetljivi podaci se kriptuju u bazi podataka, a kljuc cuva na sigurnoj lokaciji, tako da ako podaci budu izvuceni iz baze podataka - oni su necitljivi tj. neupotrebljivi. Kod enkripcije na nivou kolona, podaci su kriptovani cak i u memoriji, što dovodi do jo vece zaštite podataka. Kljuc je moguce cuvati u Oracle Wallet-u ili HSM-u.


Oracle Data Masking

Maskiranje podataka tj. menjanje pravih vrednosti podataka realisticnim vrednostima upotrebom Oracle Data Masking-a. Na ovaj nacin, podaci ne gube svoju formu, pa programeri mogu na realisticnim podacima da testiraju softver. Predstavlja paket za Enterpise Manager.


Oracle Audit Vault

Skladištenje podataka o aktivnosti korisnika i administratora na siguran nacin u izdvojenu bazu podataka. Na ovaj nacin, administratori ne mogu menjati ove podatke. Takode Audit Vault omogucava automatizovanu izradu izveštaja (prilagodenih vecini postojecih standarda kao to su PCI DSS, SOX...), to u mnogome olakšava pregled ovih (audit) podataka.


Oracle Database Firewall

Oracle Database Firewall omogucava filtriranje SQL izraza, kao i blokiranje onih koji su mu nepoznati. Moguce je pravljenje kompleksnih politika, kojima se fino odreduju pravila za proputanje/ blokiranje SQL Izraza. Takode, moguce je automatsko generisanje izveštaja za vecinu standarda (PCI DSS, SOX...).


Oracle Identity Analytics

Predstavlja alat koji omogucava zadovoljavanje regulative. Na siguran nacin automatizuje i pojednostavljuje procese za uvodenje razlicitih regulativa (npr. PCI DSS) i uskladuje ih sa poslovnim potrebama pri cemu smanjuje troškove. Upravlja celim životnim ciklusom rola (otkrivanje, održavanje, sertifikaciju rola), sertifikaciju pristupa i omogucava sprovodenje politika razdvajanja dužnosti. Vrši audit-ovanje u cilju identifikovanja narušavanja postojecih politika. Veoma je dobro integrisan sa Oracle Identity Manager-om. Ima veoma sofisticiran i sveobuhvatan sistem kreiranja izveštaja.


Oracle Identity Manager

Veoma fleksibilan i skalabilan sistem za upravljanje identitetima, koji kontroliše korisnicke naloge i privilegije za pristup na centralizovan nacin. Oracle Identity Manager generalno daje odgovor na pitanje Ko ima pravo da pristupi, cemu, kada, kako i zašto? Ima veoma sofisticiran i sveobuhvatan sistem kreiranja izveštaja. Vrši provisioning korisnika u sistemu.


Oracle Adaptive Access Manager

Jaci sistem provere identiteta korisnika. Sofisticirana analiza rizika koja pruža obaveštenja i razlicite akcije u realnom vremenu (u trenutku sistem može zatražiti od korisnika da izvrši neku aktivnost kako bi dokazao svoj identitet). Pracenje navika korisnika i prilagodavanje sistema tim navikama (sistem alarmira i/ili blokira izvršenje ukoliko dode do sumnjivih aktivnosti).


Oracle Access Manager

Sistem jedinstvenog logovanja za web aplikacije (kada se korisnik loguje sa jednog naloga, može da pristupi svim web aplikacijama za koje ima pravo pristupa).

Parallel Storage

Svim korisnicima kojima treba veliki prostor za skladištenje multimedijalnog, arhivskog i drugog sadržaja u Oracle bazi, a za koji nije potrebna maksimalna brzina pristupa, Parallel Storage predstavlja ekonomicno NAS rešenje. Pored toga, moguce je raditi i mirroring normalnog sadržaja baze, bez potrebe za dupliranjem skupih diskova, pri cemu se ne gubi na brzini citanja tako zapisanih podataka. Sve uobicajene funkcije inteligentnog NAS se rade kroz Oracle Automatic Storage Management, tako da administrator baze podataka ne mora da uci nove alate.
Pored toga to se na ovaj nacin dobija izuzetno ekonomicno NAS rešenje, na Parallel Storage se instalira rezervni Oracle Database server i druge neophodne Oracle tehnološke komponente (Fusion Middleware), tako da je u slucaju pada primarnog servera moguce odmah nastaviti rad smanjenom brzinom.

Administracija i Podrška

Pružamo usluge daljinske i terenske podrške pri administriranju Oracle serverima baze podataka i serverima aplikacija.

Konsalting

Analiziramo vaše poslovne procese, dajemo savete za njihovu optimizaciju i obezbedujemo aplikativni softver za automatizaciju tako optimizovanih procesa.

Administracija i Podrška

Administracija

Parallel je razvio usluge daljinskog administriranja Oracle serverima baze i aplikacija.
Parallel redovno prati performanse sistema kojima administrira kako bi se na vreme predupredile mogucnosti da sistem postane neoperativan ili da radi sa umanjenim performansama, i po odobrenju korisnika preduzima sve potrebne korektivne akcije.
Usluge podrške i administratiranja se pružaju 24 sata dnevno, 365 dana u godini.


Usluge Podrške


Organizacija Podrške

Korisnik može izabrati remote (daljinski) ili on-site (fizicki) pristup svojim serverima od strane Parallela, pri cemu davanje prava direktnog daljinskog pristupa serverima omogucava kvalitietniju i za obe strane jeftiniju podršku.
Ako korisnik iz nekog razloga ne može Parallelu da dozvoli direktan pristup svojim serverima, daljinski pristup sistemu se može obezbediti i davanjem prava na daljinsko preuzimanje kontrole nad jednom radnom stanicom korisnika (remote desktop), odakle, kao sa lokalne konzole, Parallel može da pod nadzorom korisnika pristupa njegovim serverima. U dogovoru sa klijentima, odabira se odgovarajuci nacin pristupa. Vršenje podrške nije ograniceno vrstom pristupa na daljinu.

Web aplikacija "Parallel Podrška" je korisnicki interfejs sa ticketing sistemom kojim se korisnicima podrške na efikasan i dokumentovan nacin u najkracem mogucem roku pružaju usluge podrške za sisteme bazirane na Oracle tehnologijama tokom 24 sata.


Reference u oblasti sistemske podrške i administriranja Oracle servera

Business Intelligence

Kao clan Oracle BI Community, Parallel u svakom momentu može da vam pruži sve neophodne usluge vezane za analiticko izveštavanje:


Konsalting

Pomažemo Vam da uspostavite jasnu strukturu u telu organizacije ili odredene jedinice kako bi došli do što boljeg BI rešenja za Vašu kompaniju.


Izrada BI rešenja

BI rešenja se zasnivaju na OBI (Oracle Business Inteligence) platformi i kao takva jako su fleksibilna, skalabilna, laka za korišcenje i prilagodena krajnjem korisniku. Sa njima cete imati kompletan skup BI mogucnosti: izveštavanje, upit i analizu, upravljanje performansama i integraciju podataka.


Podrška

U skladu sa ugovorom koji napravite sa Parallel-om, prilikom implementacije BI rešenja pružamo Vam podršku koja se može raditi on-site (na lokaciji Vaše firme) ili remotely (preko VPN ili neke druge sigurne veze na daljinu).


Obuka krajnjeg korisnika

Kao dodatnu obuku, Parallel organizuje mnogobrojne BI kurseve i workshop-ove za krajnje korisnike koji ce unaprediti i olakšati rad nad kompletiranim BI rešenjem.

Database Konsalting

Nudimo sledece usluge konsaltinga za vašu Oracle bazu podataka:


IT Security Consulting

Sigurnosna analiza informacionog sistema

Sigurnosna analiza informacionog sistema, izvršena od strane Parallel IT Security Consulting-a, sacinjenog od sertifikovanih strucnjaka u oblasti zaštite, obuhvata sagledavanje informacionog sistema sa aspekta njegove bezbednosti. Predmet analize su i sigurnosne politike i procedure, implementirani mehanizmi zaštite kao i Oracle baza podataka. Kao rezultat izvršene analize Vaše preduzece ce dobiti izveštaj o postojecim bezbednosnim ranjivostima i rizicima, kao i predloge nacina na koje je moguce povecati nivo bezbednosti sistema.


Projektovanje sigurnosne arhitekture

Parallel IT Security Consulting Vam može ponuditi uslugu izrade sigurnosne arhitekture za Vaš informacioni sistem. Prilikom procesa projektovanja sigurnosne arhitekture, naši medunarodno priznati eksperti primenjuju najbolja rešenja iz prakse i standardizovane metodologije iz oblasti zaštite (npr. SABSA Framework). Ova usluga može obuhvatiti i razvoj sigurnosnih politika i procedura.


Implementacija Oracle sigurnosnih rešenja

Naš tim sertifikovanih eksperata vrši implementaciju svih Oracle sigurnosnih rešenja. Takode, ova usluga obuhvata izradu plana faza uvodenja sigurnosnih rešenja. Dužina implementacije zavisi od konkrentnog sistema i rešenja koje naši medunarodno priznati strucnjaci uvode.


Održavanje Oracle sigurnosnih rešenja

Zaštita sistema je kontinuiran proces. Kako vreme protice javlja se potreba za usaglašavanjem implementiranih rešenja sa zahtevima biznisa. Parallel IT Security Consulting može održavati implementirane proizvode, kako bi se obezbedila kontinuriana usaglašenost zaštite sa potrebama posla.


Obuka u oblasti sigurnosti informacionih sistema

Obuku izvode sertifikovani predavaci koji su bili angažovani na izvodenju Security obuke kako u zemlji tako i u inostranstvu.

Usluge obuke nudimo u dva vida:


Dodatne informacije, kao i odgovore na pitanja vezana za IT Security Consulting možete dobiti ako pošaljete mejl na: zoran.pavlovic@parallel.rs


Održan je prvi Oracle Security Day 15.11.2011. god. u Beogradu, u organizaciji kompanija Asseco SEE, Parallel i Oracle. Prezentaciju, sa tog skupa, pod nazivom "Tehnicki aspekti primene Oracle Database Vault i Database Firewall" možete da pogledate i da download-ujete klikom na ovaj link.

Dodatne informacije, kao i odgovore na pitanja vezana za kurseve možete dobiti ako pošaljete mejl na: marjan.cotic@parallel.rs.


Obaveštenja


Slika ucionice

Politika kvaliteta

Kao dokaz posvecenosti, najviše rukovodstvo je donelo Politiku kvaliteta, bezbednosti informacija i menadžmenta IT uslugama.

Politika Integrisanog sistema menadžmenta (IMS) obuhvata politiku kvaliteta (QMS), politiku menadžmenta uslugama (SMS) i politiku bezbednosti informacija (ISMS).

Stalno poboljšavanje kvaliteta proizvoda i usluga, projektovanje, prenos, isporuka i poboljšavanje IT usluga, zaštita informacione imovine od svih internih, eksternih, namernih ili slucajnih pretnji, trajno su opredeljenje svih zaposlenih Parallel d.o.o., što postižemo:


Politika kvaliteta, menadžmenta uslugama i bezbednosti informacija

Politika Integrisanog sistema menadžmenta (IMS) obuhvata politiku kvaliteta (QMS), politiku menadžmenta uslugama (SMS) i politiku bezbednosti informacija (ISMS).

Stalno poboljšavanje kvaliteta proizvoda i usluga, projektovanje, prenos, isporuka i poboljšavanje IT usluga, zaštita informacione imovine od svih internih, eksternih, namernih ili slucajnih pretnji, trajno su opredeljenje svih zaposlenih Parallel d.o.o., što postižemo:


Vizija

Ubrzanim strucnim razvojem mladih kadrova i negovanjem visokih profesionalnih standarda u prijatnoj i produktivnoj atmosferi do svetskog kvaliteta usluga.


Misija

Omoguciti našim klijentima da znacajno unaprede svoje poslovanje kroz implementaciju informaticke tehnologije i rešenja svetskog lidera u poslovnoj informatici, kompanije Oracle.”


Vrednosti

Uvažavanje i poštovanje klijenata na prvom mestu, doživljavanje promena kao mogucnosti a ne kao pretnji, kreativnost, strast ka izvrsnosti.

Reference

Posao

Parallel uglavnom zapošljava inteligentne i vredne mlade ljude, željne strucnog usavršavanja. Svi novozaposleni prolaze kroz vrhunsku višemesecnu obuku i dobijaju priliku da odmah sticu prakticno iskustvo na zadacima i projektima sa najnovijom tehnologijom i metodologijom, uz najbolje strucnjake u zemlji. Time svako dobija šansu da za samo dve-tri godine postane afirmisani expert, sa brojnim strucnim referencama i sertifikatima, što prirodno prate i visoka primanja. Iako je intenzitet rada kod nas veoma visok, ankete medu našim zaposlenima pokazuju da svi u poslu pronalaze veliko zadovoljstvo, jer im je posao zanimljiv i izazovan, a naši meduljudski odnosi izvanredni.


Slobodna radna mesta:

Konsultant pripravnik za Oracle tehnologiju, 8 radnih mesta (bilo koji smer na fakultetu srodan informatici) za rad sa Oracle proizvodima na poslovima pružanja sledecih usluga za naše klijente:


Uslovi:

Uz CV, obavezno poslati popunjenu prijavu, na hr@parallel.rs

O nama

Parallel je osnovan krajem 1992. sa misijom da pruža kvalitetne usluge softverskog inženjeringa, konsaltinga, obuke i podrške korisnicima softverskog sistema Oracle.
Medu osnivacima su i ljudi sa preko dvadeset godina iskustva u korišcenju softverskog sistema i širokim poznavanjem korporacije Oracle, u kojoj su zauzimali visoke položaje.

Parallel zapošljava tim eksperata, cije jezgro cini grupa sertifikovanih predavaca Oracle tehnologija, i angažuje široki krug spoljnih saradnika.Adresa:

Gospodar Jevremova 42

Stari Grad

Srbija


Telefoni: +381 11 260 74 84,

Fax/Telefon: +381 11 260 74 84

E-mail: info@parallel.rsMarjan Cotic

Telefon (fiksni): +381 11 260 74 84

Telefon (mobilni): +381 60 070 46 50

E-mail: marjan.cotic@parallel.rs

Skype: mcoticDarko Nikolovski

Telefon (fiksni): +381 11 260 74 84

Telefon (mobilni): +381 64 870 46 66

E-mail: darko.nikolovski@parallel.rs